สำนักงาน ป.ป.ช.ครบรอบ 19 ปี จัดพิธีมอบรางวัล NACC Awards 2018

สำนักงาน ป.ป.ช.ครบรอบ 19 ปี จัดพิธีมอบรางวัล NACC Awards 2018 รางวัลด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด ปลูกกล้าในหัวใจ ปลุกคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

       สำนักงาน ป.ป.ช. จัดมอบรางวัล NACC Awards 2018 รางวัลด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00-15.15 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 โดยในปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัลทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคอกชน สื่อมวลชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ทั้งสิ้น 62 รางวัล จาก 4 ประเภทสาขา ได้แก่

1. รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน 22 รางวัล

2. รางวัลนักคิดสุจริต จำนวน 5 รางวัล

3. รางวัลประกวดสื่อป้องกันการทุจริต จำนวน 9 รางวัล

4. รางวัลช่อสะอาด จำนวน 26 รางวัล


สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสสังคมในการไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด ปลูกกล้าในหัวใจ ปลุกคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อให้คนในสังคม ร่วมแสดงความกล้าและเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมสุจริตให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราต่อไป