นศ.ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลประกวดร้องเพลงจีน CIAU CHINESE SINGING CONTESTนางสาวเสาวภา ดิษฐชัยภูมิ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 พร้อมเข้ารับถ้วยรางวัลและเงินทุนการศึกษา จากการเข้าร่วมประกวดแข่งขันขับร้องเพลงภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา รายการ “CIAU CHINESE SINGING CONTEST” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย อาจารย์หลี่ จุน หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ SPU เข้าร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้การจัดโครงการประกวดร้องเพลงจีน ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจด้านการร้องเพลงจีน ได้มีเวทีสำหรับแสงดความสามารถอย่างเต็มที่และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจัดโดย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ