เด็กศรีปทุม ชลบุรี โชว์ไอเดีย! คว้ารางวัลประกวดแผนการตลาด "Grab Campus Challenge 2018"นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลระดับภูมิภาค โครงการเขียนแผนการสื่อสารการตลาด Grab Campus Challenge 2018


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ในโอกาสที่โชว์ไอเดียแผนการตลาด คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับรางวัลเงินทุนการศึกษา 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ในโครงการประกวดเขียนแผนการสื่อสารการตลาด Grab Campus Challenge 2018 ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันระดับภูมิภาค จัดโดย Grab Taxi (Thailand)


ซึ่งวัตถุประสงค์ ของการจัดการแข่งขันประกวดเขียนแผนการสื่อสารการตลาด Grab Campus Challenge 2018 ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด ได้ฝึกการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูนประสบการณ์ และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้งานได้จริง


โดยมีโจทย์การแข่งขัน คือให้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิเคราะห์ วางแผนการสื่อสารทางการตลาดภายใต้หัวข้อ “Grab 10X Growth Hacking – ทำอย่างไรให้ Grab โตในเชียงใหม่เพิ่มได้อีก 10 เท่า!” เพื่อนำแผนไปปฏิบัติจริงผ่านช่องทางการสื่อสาร Online และ Offline เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ Awareness / Interest / Desire และมีเป้าหมายให้เกิด Action ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน Grab เพื่อการเดินทาง (ประกอบไปด้วย Just Grab ,Grab Car และ Grab Taxi)