เตรียมความพร้อม


ศูนย์การค้ามิลลี่ มอลลี่ สุขุมวิท 20 จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2561 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เกษม รัชตานนท์ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมแอนตี้ไฟร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้กับตัวแทนร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ และพนักงานของศูนย์การค้ามิลลี่ มอลลี่ เพื่อเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยในการอพยพหนีไฟกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้ามิลลี่ มอลลี่ สุขุมวิท 20 เมื่อเร็วๆ นี้

             

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท ภูเก็ต สแควร์ จำกัด

โทร.0-2663-7593

Mobile: 087-098-5598/ 061-447-9450

www.millemalle.com

นิตยา หวังปัญญา (นิด)

ชฎาพร ทองสุก (เตย)