ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ชวนดูวิธีการเล่าเรื่องผ่านหนังสั้นของเด็ก AFXนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (Computer Animation& Visual Effects: AFX) คณะดิจิทัลมีเดีย ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมหนังสั้น AFX Film Festival # 2 ตอน Double Shot ในวันที่ 7 ธันวาคมนี้เวลา 10.00 – 14.30 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11

อาจารย์เปรมวดี วินิจฉัยกุล อาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การเรียนทำแอนิเมชั่นเป็นเรื่องยากและใช้เวลาในการสร้างสรรค์นาน ดังนั้นในเบื้องต้นเด็กต้องมีความเข้าใจเรื่องการเล่าเรื่องด้วยภาษาภาพก่อน เพื่อใช้เป็นพื้นฐาน ซึ่งนักศึกษาที่ทำหนังสั้นจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากนั้นในปีที่ 3 จะมีเรียนด้านอื่นๆ ประกอบจนสามารถทำแอนิเมชั่นได้ในชั้นปีที่ 4

“หนังสั้นของดิจิทัลมีเดียจะแตกต่างจาก หนังสั้นของนักศึกษาที่เรียนภาพยนตร์ เพราะเราจะเน้นดูวิธีการเล่าเรื่องหรือการใช้ภาษาภาพมากกว่า เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทำคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน ต่อไป นอกจากนี้นักศึกษาที่เรียนวิชวลเอฟเฟกต์ ต้องทำวิชวลใส่ไปในหนังสั้นด้วย”