สุดล้ำ! สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ใช้เทคโนโลยี MOU NIHON FUKUSHI UNIVERSITY, JAPAN ผ่านระบบ Video conferenceมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ NIHON FUKUSHI UNIVERSITY, JAPAN จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างประเทศ ผ่านรูปแบบ Online โดยการใช้เทคโนโลยี video conference ผ่านโปรแกรม Skype ในการ MOU ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการสื่อสารกันในรูปแบบ Real time คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ NIHON FUKUSHI UNIVERSITY, JAPAN ผ่านระบบ video conference โดยมี Prof. Yoshiro Kodama President Nihon Fukushi University และ Prof. Junko Kuze Dean, School of Architecture Nihon Fukushi University ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงฯร่วมกับ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ อาจารย์ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องออดิทรอเรียม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักจัดการศึกษาออนไลน์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Learning SPU เข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นผู้ดำเนินการ MOU ผ่านระบบ Online ในครั้งนี้ด้วยอาจารย์ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ NIHON FUKUSHI UNIVERSITY, JAPAN ในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และจัดกิจกรรมทางวิชาการส่งเสริมความรู้ อาทิ การทำ Workshop Lecturer ร่วมกัน ตลอดจนการนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสองสถาบัน โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันมาหลายครั้ง และได้นำนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุมไปเรียนรู้และทำโปรเจ็กร่วมกับทาง NIHON FUKUSHI UNIVERSITY ที่ประเทศญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว อาจารย์ธีรบูลย์ เปิดเผยต่อว่า ในการจัดทำ MOU ร่วมกับ NIHON FUKUSHI UNIVERSITY, JAPAN ในครั้งนี้มีความพิเศษคือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้คิดริเริ่มในการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการลงนามบันทึกความร่วมมือ ร่วมกันโดยการใช้เทคโนโลยี video conference ผ่านโปรแกรม Skype ในการ MOU ร่วมกัน โดยจะเป็นการสื่อสารกันในรูปแบบ Real time เป็นครั้งแรก ซึ่งมีประโยชน์มากๆเพราะจะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางข้ามประเทศเพื่อไปทำการ MOUซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เยี่ยมมาก แถมให้ความสะดวกสบาย นอกจากนี้การ MOU ผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ ยังถือเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 10ปี แห่งการก่อตั้งสาขา Health Sciences, NIHON FUKUSHI UNIVERSITY, JAPAN อีกด้วย