สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ผู้ประกอบการร้านค้า

ตลาดพระรูป กรุ๊ป