ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม

www.spu.ac.th