กปน. สร้างความมั่นใจ น้ำประปาสะอาดปลอดภัย พร้อมให้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรักฯ”

กปน. สร้างความมั่นใจ น้ำประปาสะอาดปลอดภัย

พร้อมให้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรักฯ”การประปานครหลวง (กปน.) นำทีม “ปฎิบัติการนักวิทย์ชุดขาว” ลงพื้นที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำจากแท่นน้ำดื่มสาธารณะบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้ร่วมกิจกรรม โดยผลการตรวจวิเคราะห์น้ำ พบว่า น้ำประปามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยดื่มได้ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกทุกตัวอย่าง