ออปโป้ จัด “OPPO Family Day” ปีที่ 3 ปลูกฝังจิตอาสาสู่สังคมที่สวยงาม

ออปโป้ จัด “OPPO Family Day” ปีที่ 3 ปลูกฝังจิตอาสาสู่สังคมที่สวยงามบริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด แบรนด์สมาร์ทโฟนผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายภาพ ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่นทั่วโลกมานานกว่าหนึ่งทศวรรษ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยดีมาโดยตลอด

   

ล่าสุดได้มีการจัดกิจกรรมสานความสัมพันธ์ให้กับพนักงานและครอบครัว กับงาน “OPPO FAMILY DAY” ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 และในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และเด็กๆ ในการดูแล

ของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ (บ้านเสือใหญ่) เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย มีการทำกิจกรรมวาดภาพระบายสีร่วมกันของพนักงานและน้องๆ จากมูลนิธิฯ และทางบริษัทฯ ได้สมทบทุนมอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนค่าอาหาร กองทุนนม และทุนการศึกษาของเด็กๆ ซึ่งสร้างความประทับใจและปลาบปลื้มใจให้กับพนักงานและน้องๆ จากมูลนิธิฯ เป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มีความมุ่งมั่นให้พนักงานมีความนึกถึง ห่วงใย และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมเสมอ อีกทั้งยินดีสนับสนุนให้พนักงานของบริษัททำกิจกรรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้นในแต่ละพื้นที่ โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว อาทิ บริจาคเสื้อและของใช้ให้กับน้องๆ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาล โรงเรียนขุนห้วยแม่ต้าน จ.ตาก, บริจาคเสื้อและทำกิจกรรมร่วมกับผู้พิการ ที่สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง, ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ธรรมชาติศึกษากองทัพบก, ทำบุญบริจาคเครื่องใช้ – ทำความสะอาดลานวัด ณ วัดบ้านไร่ จ.ชัยภูมิ เป็นต้น เพื่อปลูกฝังจิตอาสาจิตสาธารณะให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างประโยชน์สุขให้กับชุมชนสังคมรวมทั้งการแบ่งปันที่ไม่รู้จบ