ผ่า EEC ผลประโยชน์อยู่ที่ใคร? ขายชาติจริงหรือ?

  เพจ "ไขลานความคิด" (www.facebook.com/Windingideas) ได้สัมภาษณ์ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เรื่อง "ผ่า EEC ผลประโยชน์อยู่ที่ใคร? ขายชาติจริงหรือ?" AREA แถลงฉบับนี้จึงนำบทสัมภาษณ์นี้มาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง

ผ่า EEC ผลประโยชน์อยู่ที่ใคร? ขายชาติจริงหรือ?

คลิก: https://www.youtube.com/watch?v=DHndR0dwwAk


ที่มา : https://bit.ly/2B9cZIf