สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (สนร.) ชวนนักเรียนทุนรัฐบาลไทยทุกประเภท ร่วมงานสัมมนา “นักเรียนทุนรัฐบาล กับอนาคตการศึกษาชาติ” พร้อมร่วมกันแชร์ไอเดียแก้ปัญหาการศึกษาไทย เตรียมชงเป็นข้อเสนอร่างกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (สนร.) ชวนนักเรียนทุนรัฐบาลไทยทุกประเภท ร่วมงานสัมมนา “นักเรียนทุนรัฐบาล กับอนาคตการศึกษาชาติ” พร้อมร่วมกันแชร์ไอเดียแก้ปัญหาการศึกษาไทย เตรียมชงเป็นข้อเสนอร่างกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่


       ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร  นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (สนร.) เปิดเผยว่า สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ได้เตรียมจัดกิจกรรมสำคัญในช่วงใกล้ปีใหม่ 2561 นี้ โดยจะจัดสัมมนา ภายใต้ชื่องาน “นักเรียนทุนรัฐบาล กับ อนาคตการศึกษาชาติ” ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 นี้ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา เดอะเพลย์เฮ้าส์ ชั้น 7 ห้างสรรพสินค้าสยามสแควร์ วัน

       ทั้งนี้ สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จึงขอเชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (ทุกประเภท) ที่มีแนวคิดที่ดี และต้องการจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของประเทศ ให้เข้าร่วมการสัมมนาฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งความพิเศษของการจัดงานสัมมนาครั้งนี้  สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ได้จัดแบบ Design Thinking เพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ที่เข้าสัมมนาได้ร่วมกันออกแบบและแชร์ความคิดการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยดังกล่าว พร้อมกันนี้ จะได้จัดทำเป็นข้อเสนอวิชาการในประเด็น “อนาคตการศึกษาของชาติ” เพื่อนำเสนอให้สำนักงาน ก.พ. และคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาที่กำลังยกร่างกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ต่อไป

       

สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้  สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ด้านล่างนี้ได้ทันที  หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่