สร้างอพาร์ทเม้นท์ทำอย่างไร โดยสถาบันอบรมอสังหาริมทรัพย์ไทยกำหนดการ  : รุ่นที่ 24, วันศุกร์ที่ 11 – เสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08:30-17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

ถ้าท่านกำลังมองหาช่องทางใน การลงทุนอพาร์ทเม้นท์ เป็นอีก 1 อสังหาริมทรัพย์ที่น่าลงทุนเพราะใช้ ทุนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ การสร้างอพาร์ทเม้นท์และการลงทุนทำธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ไม่ใช่เรื่องง่ายหากท่านไม่มีมีความรู้ด้านการทำอพาร์ทเม้นท์ ดั้งนั้นทาง โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยจึงจัดทำ หลักสูตร RE163 วิเคราะห์การลงทุนอพาร์ทเม้นท์ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึง สถานการณ์ปัจจุบันของตลาดอพาร์ทเมนท์, การเลือกทำเลที่ตั้งที่น่าลงทุน, อัตราผลตอบแทนของธุรกิจอพาร์ทเมนท์, ปัจจัยที่ทางสถาบันการใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ และท่านจะทราบถึงวิธีการเสียภาษีอพาร์ทเม้นท์ ทำยังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

รายละเอียดการอบรม

·        สถานการณ์ตลาดอพาร์ทเม้นท์และการตัดสินใจในการลงทุนขั้นตอนการพัฒนาอพาร์ทเม้นท์: วิเคราะห์การลงทุนและการกำหนดแนวคิดด้านการตลาด

·        การดีไซน์การใช้ประโยชน์พื้นที่ของอพาร์ทเม้นท์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดประสบการณ์ในการบริหารจัดการอพาร์ทเม้นท์: ข้อควรพิจารณาก่อนการลงทุน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

·        การศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนในธุรกิจอพาร์ทเม้นท์: สภาพทางกายภาพ ความเป็นไปได้ทางข้อกฎหมาย ทางการตลาด ทางการเงิน และอัตราผลตอบแทน

·        เทคนิควิธีการเสียภาษีอพาร์ทเม้นท์ให้มีประสิทธิภาพ

·        สินเชื่อเพื่อการลงทุนธุรกิจอพาร์ทเม้นท์: ปัจจัยการพิจารณาสินเชื่อ การกำหนดวงเงินสินเชื่อ นโยบายและหลักเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อ

·        ร่างสัญญาเช่าควบคุม และ เทคนิคการทำสัญญาเช่า: สาระสำคัญประกาศควบคุมสัญญา ร่างสัญญาที่มีผลกระทบน้อยที่สุดและถูกต้องตามกฎหมาย

 

ค่าลงทะเบียน

·        ท่านละ 12,000 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

·        นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%

·        ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=22


Tag : สร้างอพาร์ทเม้นท์หลักสูตรอพาร์ทเม้นท์ , หลักสูตรอะพาร์ตเม้นต์ 2562 ,  อบรมการลงทุนอะพาร์ตเมนต์ , อบรมอะพาร์ตเมนต์ ,  การลงทุนอะพาร์ตเมนต์คอร์ส อะพาร์ตเมนต์ , เรียนอพาร์ทเม้นท์  , วิเคราะห์การลงทุนอพาร์mเม้นท์ , อบรมอพาร์ทเม้นท์ , การลงทุนอพาร์ทเม้นท์