บทเรียนจาก รพ.สต.บ้านนาเมือง ใช้ แอปฯ อสม.ออนไลน์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ทั้งหมดนี้ผมอยากชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และอยากเชิญชวน รพ.สต.ที่ยังลังเลใจให้มาลองใช้กันดูครับ ยิ่งถ้าเป็น รพ.สต.ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รับผิดชอบมาก มีจำนวน อสม.เยอะ แอปฯ อสม.ออนไลน์นี้จะยิ่งเป็นประโยชน์ในการทำงานมากยิ่งขึ้นครับ


ผู้เขียน : นายวิบูลย์ ทนงยิ่ง ผอ.รพ.สต.บ้านนาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

Cr https://www.hfocus.org/content/2018/12/16656?fbclid=IwAR0Lj9HIkkYHQNS3gzUMlRuVv8RXhyIiJfsj10sVociWIoH_wNm56A-7z_c