เจาะลึก โฮสเทล โรงแรมขนาดเล็กธุรกิจที่พักแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม

โรงแรมขนาดเล็ก (โฮสเทล) กำลังเป็นเทรนด์ธุรกิจที่พักแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นแบบแบ็คแพ็คเกอร์ ที่หันมาใช้บริการพักตามโรงแรมขนาดเล็ก เช่น โฮสเทล หรือ บูติค เพิ่มมากขึ้น เหตุผลเพราะเดินทางสะดวก และราคาถูก


ด้านการลงทุนธุรกิจที่เป็นโรงแรมขนาดเล็ก อย่าง โฮสเทล ก็ได้รับความนิยมจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลที่ว่า ลงทุนไม่มาก หากำไรไม่ยาก ทำให้การลงทุนธุรกิจโรงแรม ประเภท โฮสเทล จึงเป็นแทรนด์ธุรกิจที่พักแนวใหม่ที่มาแรงในปัจจุบันและในอนาคต  สำหรับนักลงทุนหรือคนที่สนใจที่จะหันมาเริ่มลงทุนธุรกิจแนวนี้แต่ไม่รู้ว่าควรเริ่มอย่างไร


ทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้มีจัดสอนหลักสูตร RE164: เจาะลึกโอกาสการลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค & โฮสเทล โดยหลักสูตรนี้จะมีรายละเอียดดั้งนี้:รุ่นที่ 6 จะจัดวันศุกร์ที่ 25 - เสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 08:30-17:00 น.

รายละเอียด

  •  กฎกระทรวงโรงแรม update โฮสเทล เทรนด์ธุรกิจที่พักแนวใหม่ !!
  • การพัฒนาโรงแรมและอาคารใช้สอยแบบผสมผสาน (Mixed Use Building)
  • ทำการตลาดอย่างไร ให้มียอดเต็มทุกห้อง
  • ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงแรม
  •  วิเคราะห์ทำเลที่เหมาะสมกับโรงแรมแต่ละประเภท
  • คำนวณจุดคุ้มทุน/ผลตอบแทน ในการทำโรงแรม
  • การประเมินมูลค่าโรงแรมเพื่อการซื้อขาย
  • ออกแบบตกแต่งและการบริการ


ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 12,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)

กรณีนิติบุคคล สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


ลงทะเบียน  https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=24


ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โทร. 02-295-2294 ต่อ 114 หรือ 02-295-3905 ต่อ 114

Line @trebs1 Email: lek@trebs.ac.th


ความเห็นที่ 1
fildhokdf.asdasdsa

https://www.jun018.com    토토사이트 안전놀이터추천https://www.junmajor018.com 무사고 안전놀이터 메이저놀이터 검증안전놀이터
https://www.junsafe018.com  메이저놀이터 먹튀없는 안전놀이터 검증된메이저놀이터https://www.juntoto018.com 안전놀이터 메이저놀이터 검증놀이터 스포츠토토

"구하라 전 남자친구 '리벤지 포르노','안전놀이터' 논란이 매우메이저놀이터있다. (=놀이터추천)<https://www.juntoto018.com> <안전놀이터>구하라 전 남자친구 '놀이터추천''리벤지 포르노''안전놀이터'논란이 점점 커지고 있다. (jun018=안전놀이터)구하라 전 남자친구 '리벤지 포르노'에 두 손 들었나?… "합의 의사 지금도 있다"놀이터추천 출신 가수 구하라와 전 남자친구 최씨의 폭행 사건이 '리벤지 포르노','메이저놀이터' 논란으로 번지며 급반전된 분위기를 보인다 <https://www.jun018.com >지난 4일 구하라 측 변호인은 공식 보도자료를 통해 "안전놀이터(구하라)은지난 9월27일 전(前) 남자친구 최OO을 성폭력범죄의 처벌 등에 관놀이터추천한 특례법 위반, 협박 및 강요 혐의로 고소했다"면서 "최OO의 범죄혐의에 대하여 신속하고 철저한 수사가 이루어지기를 바란다"고 밝안전놀이터다. <https://www.junmajor018.com>또 구하라는 디스패치를 통해 구하라 전 남자친구 최씨가 성관계 동영상을 자신에게 전송한 사실을 밝히며 "그가 동영상으로 저놀이터추천박했다. 여자 연예인에게 이보다 더 무서운게 있을까? 제가 낸 상처는 인정한다. 처벌받겠다. 하지만 그가 준 또 다른 안전놀이터는? 그는 협박범이다"라고 말했다. 디스패치는 구하라가 전 남자친구 최씨와 나눈카카오톡 메시지와 CCTV 화놀이터추천도 증거로 공개했다.이날 구하라 전 남자친구 최씨 변호인 측은 동영상 관련 "문제가 된 동영상은 구하라가 먼저 찍자고 했고 카카오톡에 올린 건 촬영한 당사자에게 돌려주겠다는 의미였다"며 "협박 의도가 없었다. 해당 동영상을 활용하고자 했다면 수많은 언론 접촉 과정에서 진작에 썼지 않겠느냐"고 해명했다. <"놀이터추천">그러나 해명 이후 논란이 더 사설놀이터추천였고, 일부 네티즌들은 청메이저놀이터대 국사설놀이터추천게시판에 '리벤지포르노를 엄벌해달라','안전놀이터'는 내안전놀이터의 청원을 올렸다. 이에 5일 구하라 전 남자친구최씨 변메이저놀이터인 측은 다시 뉴안전놀이터스와 인터뷰를 통해 "의뢰인(사설놀이터추천) 어머니가 '토토사이트','리벤지 포르노' 얘기가 나안전놀이터는 것을 보고 놀라서 몸이 편토토사이트지기까지 했다. 그사설토토사이트 상대방을 배려하고 존중하는 차원에서 의뢰인이 욕을 좀 먹더놀이터추천도 참았는데 이제는 완전히 파렴치범으로 몰리고 있다"고주장했다.<https://www.junsafe018.com>특히 "합의 의사는 지안전놀이터도 있다. 명예훼손 여부에 대한 법률 검토를 하고는 있지만 최씨가 진짜로 원하는 것은 화해를 하는 것이고, 진실이 밝혀지는 것놀이터추천"라고 강조했다. <https://www.junvip018.com>한편, 구하라는 지난달 27일 최씨를 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특놀이터추천 위반, 협박 및 강요 혐의로 추가 고소했다. 최씨는 불법 영상물 유포 등의로 성폭력특례놀이터추천에 따른 법정최고형인 징역 5년까지도 구형받을 수 있는 것안전놀이터로 알려졌다.

https://www.jun018.com  놀 이 터 추 천


https://www.jun018.com  안 전 놀 이 터 추 천https://www.juntoto018.com 안 전 놀 이 터 추 천https://www.juntoto018.com 안 전 메 이 저 놀 이 터https://www.juntoto018.com 사 설 토 토 사 이 트


https://www.juntoto018.com 안 전 놀 이 터https://www.juntoto018.com 사 설 토 토 사 이 트https://www.juntoto018.com 안 전 한 토 토 사 이 트https://www.junmajor018.com 안 전 놀 이 터https://www.junmajor018.com 사 설 토 토 사 이 트https://www.junmajor018.com 안 전 한 토 토 사 이 트https://www.junsafe018.com  놀 이 터 추 천https://www.junsafe018.com  안 전 놀 이 터https://www.junsafe018.com  안 전 놀 이 터 추 천https://www.junvip018.com  사 설 토 토 사 이 트https://www.junvip018.com  안 전 놀 이 터https://www.junvip018.com  안 전 놀 이 터 추 천