ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ชวนน้องแต้มสี แต่งฝัน สร้างสรรค์จินตนาการ ส่งประกวดวาดภาพ “ประเทศไทย 4.0” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเสริมทักษะด้านจินตนาการ ของน้องๆ ด้วยการจัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทย 4.0” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท โดยเปิดรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา/เทียบเท่าหรืออายุไม่เกิน 12 ปี วาดภาพลงในกระดาษขนาด A3 แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิคและสีที่ใช้ในการระบาย (ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพ)

ระบุชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ชื่อสถาบันการศึกษา ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับได้ให้ชัดเจน พร้อมเขียนคำบรรยาย แนวคิด หรือแรงบันดาลใจในการวาดภาพที่ด้านหลังภาพให้ชัดเจน

ส่งผลงานภาพเข้าประกวดได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ หรือส่งไปรษณีย์มาที่ 1,3,5,7 อาคารฟอร์จูนทาวน์ แผนกกิจกรรม ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองว่าประกวดภาพวาด “ ประเทศไทย 4.0 ”

ส่งภาพประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 มกราคม 2562 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)


ประกาศผลวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ www.cp-tower.com และ facebook.com/cpltower และมอบรางวัล

วันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ “งานวันเด็กน้อยพญาไท ๒๕๖๒” ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02 766 3902, 062 414 5915 หรือดูรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/vKcyqZ