ส่งมอบความสุข!! สำนักงานทะเบียน ม.ศรีปทุม เข้าอวยพร และมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562 PR SPU


ดร.โยธิน มัชฌิมาดิลก ผู้อำนวยการสำนักกงานทะเบียน มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานฯ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ และมอบของขวัญแก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมีบุคลากรภายใน สำนักงานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบของขวัญ ณ ห้องสำนักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562