ข้อคิดดีๆจาก อธิการบดี ม.ศรีปทุม มอบแก่บัณฑิตใหม่ ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)


รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต และนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย พร้อมให้โอวาทและข้อคิดดีๆ แก่บัณฑิตใหม่ ทุกท่าน ความว่า “ทัศนคติดี จะเป็นจุดเริ่มต้นของวิธีคิดที่ดี”  “ทำตนให้เป็นน้ำครึ่งแก้วเสมอ เพื่อพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาทักษะใหม่ๆอยู่เสมอ”  “ปัญหาและอุปสรรคคือโอกาสให้ท่านได้ใช้ปัญญา” “มิตรภาพคือสิ่งสวยงามและเป็นสะพานเชื่อมสู่โอกาสและความสำเร็จในอนาคต” “จงซื่อสัตย์ต่อตัวเองและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ”