ยินดีกับหน่วยบริการสุขภาพ และชมรม อสม. ผู้ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยบริการสุขภาพ และชมรม อสม.

ผู้ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2

◾รางวัลดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัล

◾รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 38 รางวัล

◾รางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่ อสม. 4.0 จำนวน 45 รางวัล

Cr https://www.facebook.com/aorsormor/posts/2016234651832039