โอกาสสุดท้ายมาเป็นกรรมการผู้ทรงเกียรติ

มาเป็นกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน (www.thaihomebuyers.org) และกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) กัน

       คุณสมบัติคือ

       1. มีสัญชาติไทย

       2. ไม่จำกัดเพศ วัย อาชีพและความคิดทางการเมือง

       3. ที่สำคัญ มีเวลาประชุมเดือนละครั้ง (ปีหนึ่งขาดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) และ

       4. มีจิตสาธารณะในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

       โดยผู้สมัครเป็นกรรมการผู้ซื้อบ้านต้องมุ่งสนับสนุนการให้ความรู้และช่วยเหลือผู้ซื้อบ้านตามควร 

        ส่วนกรรมการมูลนิธิประเมินค่ามทรัพย์สินแห่งประเทศไทยต้องมุ่งสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน และการเผยแพร่ความรู้ประเมินค่าทรัพย์สินแก่ประชาชน

        ดูรายละเอียด วัตถุประสงค์ และกิจกรรมเกี่ยวกับสมาคมฯ และมูลนิธิฯ ตามเว็บไซด์ข้างต้น

         รับสมัครโดยส่งรายละเอียดเกี่ยวกับตนเองภายในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

        โดยติดต่อ คุณนงลักษณ์ จตุเทน โทร. 02 295 3905 ต่อ 109 (ในเวลาราชการ)ที่มา : https://bit.ly/2Aauus7