3BB ให้พี่น้องภาคใต้ ติดต่อสื่อสาร ผ่าน 3BB WiFi ฟรี ได้ทุกคน

3BB มีความห่วงใยต่อสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” ที่เคลื่อนตัวผ่านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ซึ่งอาจส่งผลทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ภาคใต้ และกระทบกับความปลอดภัยของประชาชน จึงได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งยังเตรียมความพร้อมด้านเครือข่าย อุปกรณ์ บุคลากร และเตรียมมอบความช่วยเหลือด้านระบบสื่อสารให้ยังคงพร้อมบริการได้อย่างดีที่สุด ขณะนี้ 3BB ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปในการติดต่อสื่อสารกัน 3BB จึงได้ให้บริการ WiFi ในที่สาธารณะ โดยไม่ต้อง Login ในจุดให้บริการของ 3BB WiFi ในทุกจังหวัดในภาคใต้ โดยผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณ @ 3BB_WiFi โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ขอร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดี