PEA ระดมชุดทีมงานทุกพื้นที่เร่งดำเนินการด้านระบบไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน 1000 ถุง

PEA ระดมชุดทีมงานทุกพื้นที่เร่งดำเนินการด้านระบบไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน 1000 ถุง


วันนี้ (วันที่ 6 มกราคม 2562) นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนางจันทร์พิมพ์ ลิ้มสุวรรณ รองประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงระบบไฟฟ้าและการซ่อมแซมระบบจำหน่ายและเสาไฟฟ้า ในพื้นที่อำเภอปากพนัง และอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกำชับเร่งดำเนินการให้สามารถจ่ายไฟคืนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้ชุดทีมงานได้ใช้ความพยายามในการเร่งรัดซ่อมแซมทั้งกลางวันกลางคืนตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการระดมทีมงานพร้อมเครื่องมือจากการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าข้างเคียงรวมทั้งชุดทีมงานจากส่วนกลางเพิ่มเป็นจำนวน 52 ทีม เข้าปฏิบัติงานเพื่อให้ภารกิจการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอปากพนัง และอำเภอเมืองเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนังจำนวน 500 ถุง และอำเภอเมือง จำนวน 500 ถุง ซึ่ง PEA ได้รับการสนับสนุนจากจ่าสิบเอกฤทธิรงค์ พรหมฤทธิ์ จ่าสิบเอกสมเกียรติ สะพะพันธ์ กองพันทหารขนส่งที่ 24 กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ให้ความอนุเคราะห์รถยนต์ขนาดใหญ่ (FTS) บรรทุกถุงยังชีพไปยังอำเภอปากพนัง และอำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

แหล่งข่าว : Facebook การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA