กรมธนารักษ์ จำหน่ายหนังสือชุดเหรียญรัชกาลที่ 9

หนังสือชุดเหรียญรัชกาลที่ 9 จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ร้อยเรียงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดรัชกาล

ผ่านเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้น

โดยหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าให้อนุชนรุ่นหลังได้นำไปใช้ศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงเพิ่มเติมถึงเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพ

ของปวงชนชาวไทย 1 ชุด มีสองเล่ม ราคา 1,500 บาท  


สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ ณ หน่วยจำหน่ายของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และผ่านระบบ

e - Catalog (www.ecatalog.treasury.go.th) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2282 0345 - 51

ต่อ 3104