บทสัมภาษณ์คณะกรรมการจากสื่อมวลชน ในการประกวดการใช้งานแอปฯอสม.ออนไลน์ปีที่2

บทสัมภาษณ์คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสื่อมวลชน

ในการพิจารณาผลงานผู้เข้าประกวดการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2

#อสมออนไลน์ #สาธารณสุข

#ดิจิทัลฟอร์ไทย #เอไอเอส


Cr https://www.facebook.com/aorsormor/posts/2019319871523517