เทคนิคการทำประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ครอบคลุมทั้งภัยไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ลมพายุ ไฟป่า และการโจรกรรม

บ้านที่อยู่อาศัยทรัพย์สินอันมีค่า เราควรเตรียมรับกับทุกสถานการณ์ หนึ่งทางเลือกในการสร้างความคุ้มครองให้กับบ้านก็คือ ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนการทำประกันภัยจะมีอะไรบ้าง มีคำแนะนำมาบอกกันดังนี้ค่ะ


- การเลือกทุนประกันภัย


ที่อยู่อาศัย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ราคาบ้าน และราคาที่ดิน โดยสมมติว่า บ้าน ราคา 6 ล้านบาท แต่ที่ดินมีราคา 2 ล้านบาท หมายความว่า ราคาตัวบ้านแค่ 4 ล้านบาท เวลาทำประกันภัยบ้าน ไม่จำเป็นต้องเอาราคาที่ดินไปรวมด้วย ถึงบ้านจะเสียหาย แต่ที่ดินไม่เป็นอะไรอยู่แล้ว จึงควรเลือกประกันภัยให้เหมาะกับราคาบ้านของเรา ควรเลือกทุนประกันที่เหมาะสมกับราคาบ้านมากที่สุด ไม่มากไม่น้อยเกินไปตัวอย่าง หากต้องการทำประกันภัยบ้านอยู่อาศัยรักษ์บ้านของสินมั่นคงประกันภัย ต้องพิจารณาทุนของบ้านที่อยู่อาศัยก่อน กรณีที่บ้านมีมูลค่า 2,000,000 บาท ต้องชำระเบี้ยประกัน 3,695 บาท


- เทคนิคการเคลมสินไหม


หากเกิดเหตุภัยธรรมชาติ เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยเราสามารถแจ้งเคลมบริษัทประกันภัยได้ ด้วยวิธีการดังนี้อ่านต่อที่ https://smkinsurance.blogspot.com/2019/01/blog-post.html?fbclid=IwAR2K6H-YwpNfY7rVqbnf9X4WCKXaxeBRzv5zQ5v3u8TGhN-bnwsxa2rLa0M


ประกันภัยบ้านอยู่อาศัยรักษ์บ้านสินมั่นคง

คุ้มครองครอบคลุมทั้ง ที่อยู่อาศัย ชีวิต และทรัพย์สิน

คลิก https://www.smk.co.th/premotor.aspx

หรือ โทร.1596