วิศวะ SPU ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลองชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 11วิศวะฯ ม.ศรีปทุม จับมือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเวทีใหญ่จัดการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเวทีใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ให้เด็กวิศวะ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ได้โชว์ศักยภาพแสดงฝีมือ ในการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมโล่รางวัลและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 19.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันดูรายละเอียดเพิ่มเติม Page Facebook สะพานเหล็กศรีปทุม

https://www.facebook.com/steel.bridge.competition/?tn-str=k*F

กติกาการแข่งขัน คลิกที่นี่ ไฟล์แนบ https://www.spu.ac.th/uploads/contents/2019010772801.pdf


แบบตอบรับการแข่งขัน

คลิก ใบตอบรับประเภท Classic ไฟล์แนบ https://www.spu.ac.th/uploads/contents/2019010772931.pdf

คลิก ใบตอบรับประเภท Open ไฟล์แนบ https://www.spu.ac.th/uploads/contents/2019010773109.pdfกำหนดการ

เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันสะพานเหล็ก

เวลา 09.15 น. ชี้แจงกติกาและขบวนการแข่งขัน

เวลา 10.00 น. เริ่มแข่งขันสร้างสะพาน

เวลา 11.00 น. นักศึกษานำเสนอแนวคิด วิธีการออกแบบ และทดสอบสะพาน

เวลา 18.00 น. สรุปผลการแข่งขัน

เวลา 18.30 น. มอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน

โดยการจัดการแข่งขันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 แล้วโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แต่ละสถาบันได้มีโอกาสนำความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึกษาในวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติการ มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน เริ่มจากการศึกษา กฎ กติกา วางแผนงาน วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง วางแผนก่อสร้างและก่อสร้างโครงสร้างตามที่ออกแบบไว้ ทดสอบและปรับแก้โครงสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ประหยัดที่สุด อีกทั้งได้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเกิดการเรียนรู้จากการทำงานจริงต่อไป