ภูมิสยามฯ มอบทุนการศึกษาวันเด็กแห่งชาติ

บริษัทภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสาเข็มสปันไมโครไพล์ มาตรฐาน มอก. เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศเยอรมัน  มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จำนวน  50,000 บาท  ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนธัญญะผล โรงเรียนวัดทศทิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหน่องบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา จังหวัดชุมพร  เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมตอบแทนสังคมและชุมชนที่ทำอย่างต่อเนื่อง