SPU ขอเชิญร่วมฟัง ฟรี! “อยากรู้ว่าอาชีพบริการในอีก 10ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ?” หาคำตอบได้ที่นี่!!!สาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน  เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ฟรี!

หัวข้อ “อยากรู้ว่าอาชีพบริการในอีก 10ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ?” หาคำตอบได้ที่นี่!!!


วิทยากร โดย คุณ ธีรยา ธีรนาคนาท 

CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa Digital


ในวันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 15.00 – 17.00 น.

ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)


สนใจติดต่อ : Lineid : peaya.pearaya (อ.พีรยา)