กลยุทธ์การบริหาร Community Mall ให้ได้กำไรดี !


Community Mall เป็นศูนย์การค้าที่มีขนาดเล็ก อาจถือเป็นศูนย์การค้าชุมชนที่ให้บริการสินค้าและบริการทั่วไปและมีความหลากหลายในปัจจุบันการพัฒนาคอมมูนิตี้มอลล์ให้ประสบความสำเร็จนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคู่แข็งค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าหากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยในการบริหารศูนย์การค้าเพื่อให้ประสบความเร็จ ต้องมาเรียนหลักสูตรการพัฒนาและบริหารคอมมูนิตี้มอลล์มืออาชีพ ที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เพราะเราพาเหล่ากูรูทั้งหลายยกทัพมาให้คำตอบถึงที่ สอนแบบไม่กั๊กต่อยอดธุรกิจเห็นผล เพิ่มกำไรมหาศาล

หลักสูตร การพัฒนาและบริหารคอมมูนิตี้มอลล์มืออาชีพ จัดอบรมวันพฤหัสบดีที่ 7 - วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

หัวข้ออบรม

- การวิเคราะห์ตลาดคอมมูนิตี้มอลล์ /ศูนย์การค้าและแนวโน้มในอนาคต

- บทเรียน Community Mall ที่ไม่ประสบความสำเร็จ จากผลการสำรวจจาก AREA

- การประเมินมูลค่าศูนย์การค้า : วิเคราะห์ทางการเงิน และอัตราผลตอบแทนที่ควรลงทุน

- กลยุทธ์การตลาดศูนย์การค้า

- วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนศูนย์การค้า

- วิเคราะห์การเงินธุรกิจศูนย์การค้า: รายได้-ค่าใช้จ่าย จุดคุ้มทุน (Break-even Point) และระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) 

- กระบวนการการบริหารศูนย์การค้าให้ประสบความสำเร็จ 

- หลักการการบริหารศูนย์การค้าให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน


ลงทะเบียน : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=8

 ค่าลงทะเบียนท่านละ 12,000 บาท (มีรวม Vat 7 %)

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร : 022952294 Line : @trebs

Tag : ตลาดคอมมูนิตี้มอลล์วิเคราะห์คอมมูนิตี้มอลล์,บริหารคอมมูนิตี้มอลล์ , Community Mall , การบริหารศูนย์การค้า