พัฒนาปั้มน้ำมันอย่างไรให้สำเร็จ

มน้ำมันหรือสถานีบริการน้ำมันเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด แต่หลายแห่งก็ไม่ประสบความสำเร็จ ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ 

       ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ และทำการสำรวจเพื่อสร้างสถานีบริการน้ำมันมาทั่วประเทศ เช่น เชลล์ เอสโซ่ ปตท. และโดยเฉพาะปั้ม Jet ทุกสาขา ได้จัดทำคลิปเกี่ยวกับการพัฒนาปั้มน้ำมันให้ประสบความสำเร็จ 

การทำปั้มให้สำเร็จขึ้นอยู่กับ 

1. จำนวนรถวิ่งผ่านตามระยะเวลาที่กำหนด 

2. จำนวนประชากรในพื้นที่ 

3. หน้ากว้างของที่ดินและทำเล 

4. ขนาดของปั้ม 

5. องค์ประกอบอื่น เช่น ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ 

โปรดดูคลิปต่อไปนี้  https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/460843807785158/?__xts__[0]=​;

ที่มา https://bit.ly/2Sa6rEM