ฉลอง 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ยกย่องการเป็นท่าเรือที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก


ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 28 ปี” เพื่อยกระดับการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ของประเทศไทย และยกย่องการเป็นท่าเรือที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมี นิติ วิวัฒน์วานิช, เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์ และ ชาย นาคะนิธิ เข้าร่วมงาน ณ ชั้น 3 ห้องเวอร์ติคัล บอลรูม โรงแรม MYTT Beach Hotelจังหวัดชลบุรี เมื่อวันก่อน