เอไอเอส ร่วมดีอีและสาธารณสุข ส่งเสริมใช้ แอปฯ อสม.ออนไลน์

เอไอเอส ร่วมกับกระทรวงดีอี และกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน

ผ่านโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2 

จากรายการ:คุยข่าว10โมง ทาวช่อง ททบ.5

#อสมออนไลน์ #ดิจิทัลฟอร์ไทย #เอไอเอส 

Cr https://www.facebook.com/aorsormor/posts/2088396654615838