PEA คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562

PEA คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คว้าแชมป์กีฬาเทเบิลเทนนิสรัฐวิสาหกิจ ประเภททีมชายและทีมหญิงและได้รับถ้วยคะแนนรวม ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ไอแลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์


ผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 มีดังนี้


ประเภททีมชาย ก

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3. การไฟฟ้านครหลวง และ ธนาคารกรุงไทย


ประเภททีมหญิง ก

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. ธนาคารออมสิน

3.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ ธนาคารกรุงไทย


ประเภททีมชาย ข

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3. การไฟฟ้านครหลวง และ การยาสูบแห่งประเทศไทย


ประเภททีมหญิง ข

1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด และ ธนาคารออมสิน

ที่มา: Facebook การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค