AIS ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และชมรมอสม. จ.เลย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เอไอเอส ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเลย แสดงความยินดีกับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และชมรมอสม.จำนวน 4 แห่ง จังหวัดเลย
ที่คว้ารางวัลระดับจังหวัด และรางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่อสม.4.0 ในโครงการประกวดการใช้งาน แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2


พร้อมถอดบทเรียนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาขับเคลื่อนการทำงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก

โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเข้าร่วมงาน


ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดเลย


Cr https://www.facebook.com/aorsormor/?eid=ARB00F_w4U4oqX0L8RWCf4BmpfIYeZ2tVAchyIb7-iogUQyf6QMkJ22q38tpnX4sds39lI2odqzRQEtW