ด็อกเตอร์รามฯ วัย 85 ปี


พันเอก ดร.กฤศพล จารุพันธ์ วัย 85 ปี

เผย “ไม่มีใครแก่เกินเรียน แต่สามารถเรียนเกินความแก่ได้”


พันเอก ดร.กฤศพล จารุพันธ์ คว้าปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง ข้าราชการบำนาญ วัย 85 ปี บอกกับแอดมินว่า ตนเองเป็นลูกพ่อขุนฯ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี โท เอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


โดยวัยหลังเกษียณมีเวลามากขึ้น ได้มาเรียนระดับปริญญาโท และเรียนต่อระดับปริญญาเอกตอนอายุ 81 ปี ใช้เวลาเรียน 4 ปีจึงสำเร็จการศึกษา

ภูมิใจมากที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก การศึกษาต่อในวัยหลังเกษียณ ต้องทุ่มเทเวลา และขยันมากกว่าคนหนุ่มเป็น 2 เท่า ดีใจที่ได้เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ด้วย อีกทั้งหลังจากนี้ตั้งใจและยินดีให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครองด้วย


ขอฝากทุกๆคนว่า “ไม่มีใครแก่เกินเรียน แต่สามารถเรียนเกินความแก่ของตนเองได้ คือทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนในสิ่งที่รัก สิ่งที่ชอบ สิ่งที่เป็นพื้นฐานของอาชีพที่อยากเป็น ก็จะเรียนได้ดี และที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่มีความขยัน อดทน และตั้งใจจริง ..ไม่ว่าจะจบคณะอะไร ก็อยากฝากให้ศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ด้วย เพราะวิชารัฐศาสตร์ มีศาสตร์ต่างๆ ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน”