นิตยสารMagketing) vol.34 “SAVE WATER & THE EARTH”

ยุทธศาสตร์ของผู้ประกอบการสินค้ายักษ์ใหญ่ นอกจากจะปรับตามกระแสพฤติกรรมผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นไปตามพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ให้ความสนใจเรื่องราวของแบรนด์สินค้าว่ามีส่วนช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างมาเป็นโจทย์ข้อหนึ่งในการตัดสินใจซื้อ

จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้การปรับเกมการตลาดของหลายๆแบรนด์เริ่มแสดงความชัดเจนในเรื่องของกรีนมาร์เก็ตติ้งมากขึ้น โดยพยายามแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้น

อ่านฟรีง่ายๆ ได้ที่ https://issuu.com/magketing/docs/magketing_vol34