10 เหตุผล ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษ ?

10 เหตุผล ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษ ?1. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่คนทั่วโลกใช้สื่อสารมากที่สุด

จำนวนคนจากหนึ่งในห้าสามารถพูดภาษาอังกฤษได้หรืออย่างน้อยก็เข้าใจภาษาอังกฤษ


2. ภาษาอังกฤษช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของวิทยาศาสตร์การบิน คอมพิวเตอร์ การทูต การท่องเที่ยว การมีความรู้ภาษาอังกฤษสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการรับเข้าทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติภายในประเทศ หรือคุณสามารถหางานทำในต่างประเทศได้อีกด้วย


3. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของ 53 ประเทศ

นั่นคือคนจำนวนมากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ รวมถึงผู้นำประเทศ ก็ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพบปะพูดคุยกัน


4. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่มีผู้คนใช้ราว 400 ล้านคนทั่วโลก


5. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่นิยมของแวดวงสื่อ

หากคุณใช้ภาษาอังกฤษได้ คุณจะไม่ต้องอาศัยการแปลหรือคำบรรยายอีกต่อไป คุณจะได้รับความเพลิดเพลินจากหนังสือ เพลง ภาพยนตร์ ซีรี่ส์ และรายการทีวีที่คุณชื่นชอบ


6. ภาษาอังกฤษช่วยให้คุณสามารถได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นในโลกยุคไซเบอร์

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของอินเทอร์เน็ต คุณสามารถรับรู้ข่าวสารและหาความรู้ได้จากเว็บไซต์ต่างประเทศจำนวนมาก ที่เขียนเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ คุณจะสามารถเข้าใจเนื้อหาและสิ่งที่พวกเขาพูดหรืออธิบาย


7. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เรียนรู้ง่ายและเข้าใจง่าย เมื่อเทียบกับภาษาอื่นๆ


8. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่ได้มีเพียงประโยชน์เท่านั้น

แต่ยังทำให้คุณรู้สึกภูมิใจ ที่ได้พัฒนาและเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ คุณจะสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ ถ้าคุณคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากขึ้น


9. ภาษาอังกฤษ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารในหลายๆประเทศ จึงมีโรงเรียนหลายพันแห่งทั่วโลกที่เปิดสอนหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ ก็จะมีโอกาสมากขึ้นในการหาโรงเรียนและหลักสูตรที่เหมาะสม


10. เพราะภาษาอังกฤษนั้นสนุก!

เมื่อเรียนภาษาอังกฤษคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ คุณจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ของประเทศนั้นผ่านภาษา โดยไม่ใช่ประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาเท่านั้น


เหตุผลทั้ง 10 ข้อนี้ จะทำให้เรารู้ว่าภาษาอังกฤษเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขั้น ตอนนี้คุณคงทราบแล้วว่า ทำไมภาษาอังกฤษจึงจำเป็นและ ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษ


อ้างอิงข้อมูลจาก : โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

บทความเรียนภาษาอังกฤษ : 10 เหตุผล ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษ ?