เปิดโครงการ ธอส. 'ทำให้คนไทยมีบ้าน' แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินที่มีพันธกิจในการ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดมา ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านท่าคอยนาง อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

D:\20190307-094724.JPG

ธอส. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชาวบ้าน

ธอส. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นในโครงการส่งเสริม 1 อาชีพ 1 ชุมชนเพื่อความยั่งยืน โดยชาวบ้านได้บอกเล่าถึงปัญหาในชุมชน และลงความเห็นกันว่าเรื่องน้ำดื่มเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน จึงขอสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงน้ำดื่มของชุมชน

ทีมงาน ธอส. กับชาวบ้านกำลังเดินไปสำรวจพื้นที่สร้างโรงน้ำดื่ม

ทีมงานธอส. สำรวจพื้นที่สร้างโรงน้ำดื่ม

ชาวบ้านกำลังกำลังสานไม้กวาดทางมะพร้าวเพื่อใช้ในครัวเรือน

นางสมนึก ศรีเลิศ ครูโรงเรียนบ้านท่าคอยนาง และผู้ประสานงานโครงการส่งเสริม 1 อาชีพ 1 ชุมชนเพื่อความยั่งยืน บ้านท่าคอยนาง จ.ศรีสะเกษ กล่าวถึงความรู้สึกว่า “เราอยากมีอาชีพ อยากทำเรื่องระบบน้ำดื่ม เพราะอะไร เมื่อก่อนเราดื่มน้ำจากคลอง ซึ่งมันดื่มได้ แต่ทุกวันมันมีสารพิษปนเปื้อน ฉะนั้นชุมชนจึงอยากทำเพื่อดูแลสุขภาพของชุมชนให้มีรายได้ ส่วนคนก็คืนถิ่นมาอยู่กับครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมในเรื่องของสหกรณ์ และหากโรงน้ำดื่มแล้วเสร็จก็ยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าคอยนางและคนในชุมชนได้อีกด้วย ดังนั้นการเข้ามาสนับสนุนชุมชนในครั้งนี้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นการสร้างอาชีพในระยะยาว อันนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

D:\20190307-141731.JPG

นาง สมนึก ศรีเลิศ กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากได้รับการสนับสนุนจาก ธอส.

นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว ธอส.ยังให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ลานปฏิบัติธรรม และโรงทานให้แก่วัดท่าคอยนาง รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ อีกจำนวน 11 หลังคาเรือน เพื่อตอกย้ำการดำเนินงานของธนาคารที่มุ่งหวังให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเอง ควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

C:\Users\User\Pictures\vlcsnap-2019-03-07-14h12m21s662.png

ธอส. สร้างโรงทานให้แก่ วัดบ้านท่าคอยนาง

C:\Users\User\Pictures\vlcsnap-2019-03-07-14h12m54s167.png

บ้านที่ธอส.ให้งบประมาณในการซ่อมแซม

ติดตามกิจกรรมดีๆจาก ธอส.ได้ในรายการ ม.ปลายสายเก่ง ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.55 - 09.25 น. ช่อง 3SD (ช่อง28)