อธิการบดี ม.พะเยา เดินสำรวจแนวกันไฟ
เมื่อเย็นวันที่ 19 มีนาคม 2562 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เดินสำรวจแนวกันไฟบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เป็นการแสดงถึงความห่วงใยต่อนิสิตและบุคลากรที่อาจได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองและควันที่เกิดมาจากการเผาป่าบนเขาใกล้เขตของมหาวิทยาลัยพะเยา และได้เดินทางไปยังโรงกำจัดขยะ เพื่อเตรียมการรองรับการกำจัดขยะในอนาคต รวมทั้งวางแผนพัฒนาแนวกันไฟ และเส้นทางจักรยานต่อไป :)