ธอส.สร้างโอกาส ส่งมอบอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินหน้าสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ล่าสุดได้ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้ “โครงการสร้างซ่อมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร” เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน ได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน

ผู้บริหารและพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งมอบอาคารเรียน

นาย ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า “ทาง ธอส. ได้ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดตั้ง “โครงการสร้างซ่อมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร” จำนวน 4 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาคๆ    ละ 1 โรงเรียน โดยสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่มีอาคารเรียนหรืออาคารทรุดโทรม โดยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทาง ธอส. ได้คัดเลือกให้ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย เข้าร่วมโครงการ โดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีจำนวนเด็กนักเรียน 100 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นทำให้เกิดปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งยังขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้าง  ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ผู้บริหารและพนักงานเป็นตัวแทนส่งมอบอาคารเรียนให้แก่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย”

ผู้บริหารและพนักงานได้รวมน้ำใจมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน


นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงาน ธอส. ยังได้รวมน้ำใจมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อไปในอนาคต พร้อมกันนี้ทาง ธอส. ยังได้มอบเครื่องอัดบล็อคประสานแบบโยกมือและเครื่องผสมปูนเพื่อให้ชาวบ้านใช้ในการซ่อมแซมอาคารเรียนและบ้านเรือนต่อไป

น้องๆ เตรียมตัวเข้าห้องเรียนใหม่     

อาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 6 ห้อง

บรรยากาศในห้องเรียนหลังใหม่

ด.ญ.กนกอร โคตรมงคุณ ตัวแทนนักเรียน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย จังหวัดอำนาจเจริญ      กล่าวถึงความรู้สึกว่า “ดีใจที่ ธอส. มาสร้างอาคารเรียนให้พวกหนู เพราะว่าอาคารเรียนหลังเก่าเป็นแค่อาคารเรียนชั่วคราว อาคารหลังนี้เป็นหลังแรกที่ใช้เรียนจริงๆ ขอบคุณทาง ธอส.ที่สานฝันให้พวกเราค่ะ” .

ตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึก หลังได้รับอาคารเรียนหลังใหม่


นับว่าเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของธนาคารที่ว่า “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนจำนวน 10 หลัง


ติดตามกิจกรรมดีๆจาก ธอส.ได้ในรายการ ม.ปลายสายเก่ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.55 - 09.25 น. ช่อง 3SD (ช่อง28)