ม.รามคำแหง จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-โรมาเนียน


มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับมหาวิทยาลัย Transylvania ประเทศโรมาเนีย และสถานเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย จัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในโอกาสฉลองวาระที่ประเทศโรมาเนียเป็นประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปและประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.20 - 16.00 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและเป็นกิจกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ โดยมี H.E.Bogdan Badea เอกอัครราชทูตโรมาเนีย ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน และมีการแสดงต้อนรับชุด ระบำกฤดาภินิหาร โดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. การแสดงดนตรีไทย เดี่ยวระนาดเอก 5 ราง โดยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. และการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมของคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย Transylvania ประเทศโรมาเนีย ด้วย


ภายในงานยังมี การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมโรมาเนีย-ไทย ได้แก่ การแสดงเต้นระบำพื้นเมือง(โรมาเนีย) โดยนักศึกษาและคณาจาย์ของมหาวิทยาลัย Transylvania และสอนการเต้นระบำพื้นเมือง(โรมาเนีย) ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง การแสดงรำวงมาตรฐาน(ไทย) เพลงงามแสงเดือน และรำวงเพลงลอยกระทง โดยนักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมทั้งสอนการรำวงให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Transylvania และรำวงร่วมกัน ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการ “Light of Romania”อีกด้วย