หลักสูตรกฎหมายและข้อบังคับสากลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมเพื่อกลยุทธ์การแข่งขันสำหรับธุรกิจ

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร "กฎหมายและข้อบังคับสากลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมเพื่อกลยุทธ์การแข่งขันสำหรับธุรกิจ" โดยวิทยากรรับเชิญจากต่างประเทศ Prof. Gordon Robertson, University of Queensland, Australia ระหว่างวันที่ 23-24 เม.ย. 62 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

สมัครออนไลน์ได้ที่ >> https://goo.gl/qvGb8c

ค่าใช้จ่าย 7,500 บาท/ท่าน (2 วัน)

รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่ง

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0858333454