ธอส. สนับสนุนสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.สระแก้ว

F:\ธอส\ข่าว Mthai\รูปภาพ ธอส\ตอนที่5\MThai 5 -ตะเคียงชัย2_00000.png

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมมือกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย จังหวัดสระแก้ว

C:\Users\sandsmedia\Pictures\vlcsnap-2019-04-10-10h05m20s245.png

น้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย

E:\5 ร.ร.ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย\ภาพนิ่ง\IMG_5059.JPG

เจ้าหน้าที่ ธอส. ลงพื้นที่สำรวจอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ

ทั้งนี้ ธอส. เชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพหลังใหม่ เนื่องจากอาคารฝึกอาชีพหลังเดิมที่สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.2533 มีสภาพทรุดโทรมและบางส่วนผุพัง ไม่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องการปรับปรุงขึ้นใหม่ เพื่อให้มีความปลอดภัย และเหมาะสมต่อการฝึกประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ ครู นักเรียน ชาวบ้าน และผู้ปกครองที่มีความสนใจในการฝึกอาชีพต่อไปในอนาคต

E:\5 ร.ร.ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย\ภาพนิ่ง\IMG_4832.JPG

สภาพภายในอาคารศูนย์ฝึกอาชีพก่อน ธอส. จะเข้าไปซ่อมแซม

นอกจากนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย ธอส. จึงให้ความสำคัญกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียน โดยการลงพื้นที่สำรวจคัดเลือกบ้านเด็กนักเรียนที่มีสภาพทรุดโทรม เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัยมากที่สุด เพราะ ธอส. เชื่อว่าบ้านคือรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่งคงให้กับชีวิต 

F:\ธอส\ข่าว Mthai\รูปภาพ ธอส\ตอนที่5\IMG_4935.JPG

บรรยากาศพูดคุยกับผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่ได้รับงบประมาณการซ่อมแซมบ้าน

E:\5 ร.ร.ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย\ภาพนิ่ง\IMG_5189.JPG

เจ้าหน้าที่ ธอส. เยี่ยมชมบ้านที่ได้รับการคัดเลือกซ่อมหลังคาให้ใหม่

F:\ธอส\ข่าว Mthai\รูปภาพ ธอส\ตอนที่5\vlcsnap-2019-03-25-11h23m08s091.png

ร.ต.อ.หญิง ภูชยา จำปาบุรี

ร.ต.อ.หญิง ภูชยา จำปาบุรี ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย กล่าวว่า “ถ้าอาคารหลังนี้สร้างแล้วเสร็จก็จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านการฝึกอาชีพให้กับเด็กนักเรียน แล้วก็มีพื้นที่ที่ใช้ในการฝึกอาชีพที่มั่นคง แข็งแรง มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของคุณครู และของนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองและบุคคลที่มีความสนใจในการที่จะมาฝึกอาชีพต่อไปในอนาคตได้ค่ะ”

ติดตามกิจกรรมดีๆจาก ธอส.ได้ในรายการ ม.ปลายสายเก่ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 08.55 - 09.25 น. ช่อง 3SD (ช่อง28)