ม.ร.ร่วมกับแพทย์กัญชาอันดับ 1 ของโลก จัดอบรมด้านกัญชาแบบเจาะลึก 30 เม.ย.นี้


มหาวิทยาลัยรามคำแหง แถลงข่าวการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “องค์ความรู้ด้านกัญชากับการรักษาโรค” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง ฉายา “แม่มดกัญชา” ผู้ได้รับรางวัลแพทย์ทางเลือกและแพทย์สมุนไพรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมชี้แจงรายละเอียดการจัดงาน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า “กัญชา”เป็นพืชที่มีคุณอนันต์และโทษมหันต์ และเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก ด้วยเหตุที่กัญชามีประวัติการใช้เป็นยารักษาโรคมาช้านาน ดังปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิล หลักฐานในตำราการแพทย์จีน และในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอันเป็นตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 และยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกความทรงจำของโลก และปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยพบว่าสามารถนำกัญชามาใช้เป็นยาบรรเทาอาการปวดและช่วยเจริญอาหารหลังการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด รวมทั้งการตื่นตัวในการวิจัยเพื่อนำกัญชามารักษาโรคร้ายแรงหลายโรคในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม “กัญชา”ยังคงเป็นยาเสพติดประเภท 5 แม้ว่าปัจจุบันจะมีการแก้กฎหมายเพื่ออนุญาตให้ใช้ทางการแพทย์ได้ก็ตาม

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ “กัญชา” อย่างรอบด้าน จึงมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง“องค์ความรู้ด้านกัญชากับการรักษาโรค” ในวันที่ 30 เมษายน 2562เวลา08.30-16.30น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี Dr.Uma Dhanabalan (MD) ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง และฝ่ายวิชาการด้านการปลูกกัญชาในระบบปิดแบบเกษตรอินทรีย์และวัสดุนาโน จากบริษัท Goture Nature Science Lab.USA เป็นวิทยากร

ด้าน ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดสัมมนาวิชาการครั้งนี้ และเห็นถึงความโชคดีของคนไทยและประเทศไทยที่ Dr.Uma Dhanabalan แพทย์กัญชาที่มีชื่อเสียงโด่งดังอันดับ 1 ของโลก ผู้ต่อสู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา นำทีมมาพร้อมกับ Mrs.Deanna Terese Romero, Cannabis Specialist นายแพทย์ชนินทร์ ลีวานันท์ และลุงตู้ (พ่อมดกัญชา) มาร่วมให้ความรู้อย่างใกล้ชิด 

ดิฉันเชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการอบรมด้านกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในระดับเอเชียและระดับโลก คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนถึง 2,500 คน ซึ่งคนทั่วโลกจะหันมาจับตามองประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องกัญชา และเป็นโอกาสดีของคนไทยทุกคนที่จะได้มารับฟังความรู้เรื่องกัญชาอย่างเจาะลึก

สำหรับหัวข้อการสัมมนาเริ่มตั้งแต่ประวัติของกัญชาในประเทศสหรัฐอเมริกา สารประกอบทางเคมีและพยาธิวิทยาของกัญชา การนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์รวมทั้งการเป็นยาเสพติด กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากกัญชา กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาสากล การปลูกในระบบปิดแบบเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและสภาวะตลาดโลกในปี 2019

การสัมมนาครั้งนี้เปิดให้ผู้สนใจทุกสาขาวิชาชีพ สมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ ค่าสมัครคนละ 2,000 บาท เนื้อหาตลอดการอบรมจะได้รับการแปลเป็นภาษาไทย และหลังจบการสัมมนาแล้ว ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง หวังว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งด้านการเกษตร การแพทย์ กฎหมายและการตลาดของกัญชา เพื่อนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในอนาคต 

ผู้สนใจสมัครผ่านคิวอาร์โค้ด ตั้งแต่บัดนี้-25 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร.02-310-8381 หรือ www.sci.ru.ac.th