ผลิตภัณฑ์โปรวาเมด เตรียมจัดกิจกรรมท้าแดด 1 Day Trip เที่ยวแบบ Exclusive กับเจิน ณิชชาพัณณ์ #MycheckinMysunscreen (เช็คอินที่ไหนก็ใช้โปรวาเมด)


§ ผลิตภัณฑ์โปรวาเมด เตรียมจัดกิจกรรมท้าแดด 1 Day Trip เที่ยวแบบ Exclusive กับเจิน         ณิชชาพัณณ์ #MycheckinMysunscreen (เช็คอินที่ไหนก็ใช้โปรวาเมด) ให้กับผู้โชคดีจาก 4 ภาค      กับกิจกรรมท้าแดด ไหว้พระทัวร์บุญ ณ วัดอรุณราชวราราม พร้อมล่องเรือชมทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยา     และเช็คอินเบาๆหน้าร้านโปรวาเมด ณ ไอคอนสยาม ในวันที่ 24 เมษายน 2562 นี้

             

 

*************************

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายการตลาดโปรวาเมด

คุณวฤษฎี พัฒนโภครัตนา (ออม) โทร. 0-2791-3888 ext. 1309 หรือ คุณชลชา ตันติโภคิน (ขวัญ) 0-2791-3888 ext. 1331