เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 2/2562 “เร่งตาย vs เลือกตาย สิทธิในวาระสุดท้าย ใครกําหนด?”

เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 2/2562

“เร่งตาย vs เลือกตาย สิทธิในวาระสุดท้าย ใครกําหนด?”

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 – 12.30 น.

ณ โถงหน้าห้องประชุมสานใจ ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ นนทบุรีผู้ป่วยในระยะสุดท้ายมักต้องเผชิญกับอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงก่อนเสียชีวิต ส่งผลให้ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเกิดความคิดอยากเร่งให้ตัวเองตาย และนำไปสู่การร้องขอทำ “การุณยฆาต”


ปัจจุบันมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ รับรองการทำ “การุณยฆาต” อย่างถูกกฎหมาย แต่จากกระแสข่าวหนุ่มชาวไทยที่ป่วยโรคเนื้องอกในสมองมานานกว่า 10 ปี และตัดสินใจเดินทางไปทำการุณยฆาตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทำให้สังคมไทยให้ความสนใจในเรื่อง “สิทธิในวาระสุดท้าย” ของชีวิต


แม้ประเทศไทยจะไม่รับรองการทำ “การุณยฆาต” แต่ใน มาตรา 12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้รับรองสิทธิให้ทุกคนสามารถทำ “หนังสือแสดงเจตนา” ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ โดยผู้ป่วยสามารถเข้ารับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) ต่อไป


เพื่อความเข้าใจที่ครอบคลุมครบถ้วน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงาน เวที สช.เจาะประเด็น หัวข้อ “เร่งตาย vs เลือกตาย สิทธิในวาระสุดท้าย ใครกำหนด” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โถงชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ซอยสาธารณสุข 6 (ในกระทรวงสาธารณสุข) ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี โดยมีกำหนดการตามเอกสารด้านล่าง / ไฟล์เอกสารที่แนบมา


กำหนดการ


09.30-10.00 น.           สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน

10.00-11.00 น.           เวทีเสวนา

·     รับชม VTR สัมภาษณ์พิเศษ ดราม่า ‘เร่งรัด’ ความตาย

โดย: นพ.วิทวัส ศิริประชัย (จ่าพิชิต ขจัดพาลชน) เพจ Drama-addict

·     การุณยฆาต vs ปฏิเสธการรักษาฯ ในความตายมีความต่าง

โดย: ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส กรรมการที่ปรึกษาด้านสิทธิสุขภาพ สช.

·     สิทธิมาตรา 12 ดีทุกฝ่าย-ได้ทุกคน

โดย: ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·     มหัศจรรย์ชีวิตกับความสุขที่ปลายทาง

โดย: ดีเจพี่อ้อย-นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล นักจัดรายการและ โค้ชชีวิต      

 ดำเนินรายการโดย: คุณต๊ะ-พิภู พุ่มแก้วกล้า พิธีกรและผู้ประกาศข่าว

11.00-11.30 น.           สื่อมวลชนและผู้ร่วมเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

11.30-12.00 น.           จบการเสวนาและถ่ายภาพร่วมกัน

12.00 น.                    รับประทานอาหารร่วมกัน


ติดต่อประสานงาน กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คุณนันทพร เตชะประเสริฐสกุล โทร 081-584-0080 อีเมล nantaporn@nationalhealth.or.th

คุณพรศรินทร์ ศรีสวัสดิ์ โทร 087-171-8944 อีเมล pornsarins@gmail.com