ดร.โสภณเสนอย้ายรถไฟฟ้าสายสีส้มลงคลองแสนแสบ

ตามที่ขณะนี้กำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม สร้างความลำบากให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก และต้องทุบสะพานบางแห่ง ดร.โสภณจึงเสนอให้สร้างรถไฟฟ้าบนคลองแสนแสบแทน

           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ขอเสนอว่าควรเปลี่ยนแนวรถไฟฟ้าสายสีส้มลงไปในคลองแสนแสบเพื่อหลีกเลี่ยงการเวนคืน หลีกเลี่ยงการทำลายสาธารณูปโภคที่มีอยู่ แก้ไขปัญหาความทับซ้อนของโครงการอื่นๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนรามคำแหงและบริเวณใกล้เคียง

           การก่อสร้างรถไฟฟ้าที่คลองแสนแสบ อาจสร้างเป็นแบบใต้ดิน หรือบนดินก็ได้ น่าจะเกิดผลกระทบน้อยกว่าบนถนนรามคำแหง เนื่องจากในแต่ละสัปดาห์ของวันเปิดภาคเรียน จะมีผู้โดยสารจะมีผู้โดยสาร 371,011 คน ส่วนในช่วงปิดภาคเรียนมี 340,949 คน (ปี 2560: https://bit.ly/2ULcDPR) หาก 7 ส่วนเป็นช่วงเปิดภาคเรียน และ 3 ส่วนเป็นช่วงปิดภาคเรียน จะได้ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ใช้ต่อวันคือ 51,713 คน

           หากสมมติให้ผู้ผ่านคลองแสนแสบช่วงถนนรามคำแหงเป็น 80% ของทั้งหมด ก็จะมีผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวน 38,785 คนต่อวัน อย่างไรก็ตามในระหว่างการก่อสร้างในคลองแสนแสบนี้น่าจะใช้เวลาน้อยกว่า จึงส่งผลกระทบน้อยกว่า และหากต้องตอกเสาเข็มกลางคลอง ก็อาจอำนวยความสะดวกให้เรือยังวิ่งผ่านได้ตามปกติเช่นกัน

 สำหรับตัวอย่างรถไฟฟ้าที่สร้างเหนือคลอง อาจดูได้จากโครงการ Wuppertal Suspension Railway ซึ่งสร้างในเมือง Wuppertal ประเทศเยอรมนี โดยเป็นรถไฟฟ้าแบบแขวน และยังมีโครงการอื่นอีกโดยดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2INjE1c

 

แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า Wuppertal Suspension Railway

ที่มาภาพ : http://bit.ly/2ZGcZuG

 

ภาพโครงการ Wuppertal Suspension Railway

ที่มาภาพ :  http://bit.ly/2vsAI3S

ที่มา : https://bit.ly/2Wd4dlK