ม.รามฯ เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียติ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”


สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก เรื่อง "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 


สำหรับ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย การจัดแสดงความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตำราปัญจราชาภิเษก ความหมายของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สถานทีสำค้ญในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 18 แห่ง ริ้วขบวนในพระราชพิธี และแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 108 แห่ง และสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก 77 จังหวัด


ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก เรื่อง "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ตามกำหนดการดังกล่าวและร่วมลงนามถวายพระพร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เว้นวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2310-8636