ชาวรามฯ ลงนามถวายพระพรผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักหอสมุดกลาง


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เปิดให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก เรื่อง "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" และลงนามถวายพระพร ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง