มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ บจก. ซากุระโปรดัคส์ ประเทศไทย จัดประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฉันรักในหลวง ร.10 (I Iove My King)” ระดับประถมและมัธยมศึกษา


มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ บจก. ซากุระโปรดัคส์ ประเทศไทย จัดประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฉันรักในหลวง ร.10 (I Iove My King)” ระดับประถมและมัธยมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ บริษัท ซากุระโปรดัคส์ ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการ การประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “ ฉันรักในหลวง ร.10 (I Iove My King)” ในระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3) ประเภทเดี่ยว จำนวน 30 คน ใช้เทคนิคสีชอล์กน้ำมัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ประเภทเดี่ยว จำนวน 40 คน ใช้เทคนิคดินสอสี รวมทั้งสิ้น 70 คน ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ EDU ROAM อาคาร 10 ชั้น 1 และห้องสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ผู้สนใจสอบถามโทร. 087-562-6427 ลงทะเบียนใบสมัครได้ที่ http://url.ie/13zpl